Guía didáctica para a promoción do idioma galego no traballo doméstico. Publicada pola Asociación Xiara.